Budapest Kisvállalkozói Hitel

Letölthető dokumentumok:
 
Internetes Üzleti Terv Tanácsadó Szoftver

Számlaösszesítő

PÉNZFORGALMI TERV

BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA

EGYETEMLEGES ADÓSTÁRSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

NYILATKOZAT

NYILATKOZAST - HASZONÉLVEZET

NYILATKOZAT - TAGI KÖLCSÖN

ÜZLETI TERV

ZÁLOGFELAJÁNLÁS

 


Budapest Kisvállalkozói Hitel Program

BKH_BVK_20110922.jpg

Termékleírás

 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a Polgári Takarékszövetkezet, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium (jogelődjei) együttműködésének eredményeként jött létre a Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukció.

A budapesti vállalkozók erősítésének, fejlesztésének felgyorsítása érdekében a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) egy a vállalkozói igényeknek jobban megfelelő, korszerű, a mikro-, kis-, induló- és kezdő vállalkozások életszerű, valós igényeinek megfelelő finanszírozására alkalmas hitelcsomagot hozott létre. A hitelkonstrukció pénzügyi forrásait a PHARE és a Nemzetgazdasági Minisztérium (jogelődjei) mellett jelentős mértékben a Polgári Takarékszövetkezet biztosítja. A Program működését a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása támogatja.

A konstrukció részletes feltételrendszerét a BVK honlapján megtekintheti és a szükséges dokumentumokat onnan letöltheti.

A konstrukcióban nyújtható hitel felső határa 15 millió forint, amely a BVK által odaítélt kedvezményes fejlesztési hitelből és ezt kiegészítve a Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott pénzpiaci hitelből áll.

A Budapest Kisvállalkozói Hitel Program keretében azon vállalkozások fejlesztési elképzelései finanszírozhatók, amely

 • cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie,
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg az 50 főt,
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió Eurónak megfelelő forintösszeg,
 • a vállalkozás budapesti székhelyű vagy telephelyű,
 • a külföldi tulajdonosi részarány – tőke, vagy szavazati joga alapján – nem haladhatja meg a 25%-ot,
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 • a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkeznie,
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása,
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása,
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt,
 • nem lehet kifizetetlen, lejárt köztartozása, tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie,
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • rendelkezni kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját erővel.

A hitellel kapcsolatos egyéb információk:

 • A hitelek felhasználhatók gépek, berendezések és egyéb állóeszközök, valamint forgóeszköz vásárlására.
 • A hitel nem használható fel olyan költségek fedezésére, mint például bérek, bérleti díjak, energiaköltségek.
 • A hitelből az ÁFA összege nem finanszírozható.
 • Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a hitel összegének húsz százaléka.
 • A saját erő meglétét készpénzben, illetve a Hitel Bizottság döntését követően kiállított, a hitelcélként megjelölt fejlesztésre vonatkozó kifizetett számlákkal kell igazolnia.
 • A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra, amely elfogadása a Hitel Bizottság döntése alapján történik.
 • A Polgári TKSZ által biztosított hitelrész után a Garantiqa Hitelgarancia Zrt 80 %-os mértékben készfizető kezességet vállal. Ezen kezességvállalási díj összegét a Polgári TKSZ a vállalkozásra hárítja. A díj mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában meghatározott mértékű.

 

"BUDAPEST" Kisvállalkozói Hitel kondíciói

 

BVK fejlesztési forrás

Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott hitelrész

Tőkeösszeg 15 millió Ft

6 millió Ft

9 millió Ft

Maximális futamidő

60 hó

60 hó

futamidőből türelmi idő

max. 6 hó

max 6 hó

Kamat mértéke

jegybanki alapkamat + 3 %

Kezelési költség

nincs

évi 1,67 % a folyósított összeg 9/15 részére vetítve

Folyósítási jutalék

nincs

egyszeri 1%

Hitelbírálati díj

nincs

igényelt hitelösszeg 0,25 %-a,

minimum 15 000 Ft

Törlesztés ütemezése

havonta

Kamatfizetés

havonta

Esedékessége

hónap utolsó napja

Hitelcél

beruházás, fejlesztés, forgóeszköz a vállalkozó kérelme szerint

Döntési szint

BVK Hitel Bizottsága

Szerződéskötés

BVK-nál

Hitelmegállapodás

közjegyzői okirat

Folyósítás, számla ellenében

BVK-nál leadott számlák alapján

Hitelgarancia díj

a folyósítás előtt esedékes megfizetendő egyszeri díj

 

A program lebonyolítása az alábbi rend szerint történik:

 • A kérelmeket a BVK csak az ügyfél által aláírt tartalomjegyzékkel együtt fogadja be
 • A kérelmek feldolgozását, a vállalkozás helyszínen történő megtekintését a két finanszírozó cég munkatársai együttesen folytatják.
 • A kérelmek elbírálása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala a független szakértőkből álló Hitel Bizottság feladata.
 • A pozitív döntés alapján két kölcsönszerződés készül.
 • A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt eszközökre és egyéb biztosítékokra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a BVK és a Polgári Takarékszövetkezet.
 • A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot.
 • A hitelszerződéseket és a biztosítéki szerződéseket tartozáselismerő közokiratba kell foglalni, amely egységes törlesztési táblát tartalmaz.
 • A hitel folyósítása legfeljebb 3 részletben, a saját erő felhasználását követően számlák ellenében történik.
 • A számlákat számlaösszesítőben rendszerezve a másolatokkal együtt, az eredeti példányok bemutatása mellett aláírva a BVK-ban kell benyújtani.
 • Rendelkezésre tartási idő 2 hónap, amely legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható.

 

Ugyanazon vállalkozás részére újabb hitel csak akkor hagyható jóvá, ha:

 • A vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek,
 • Az újonnan igényelt hitellel együtt a törlesztés feltételei biztosítottak.
 • További követelmény, hogy a BVK megállapítsa:

- Az előző hitelt a vállalkozás hatékonyan hasznosította,

- A hitel nyomán létrejött üzleti fejlődés mértéke megfelelő.